• TRYGGT 💙 butik och lager i Malmö
  • SNABB 🤍 leverans 1-3 dagar
  • FRI ❤️ frakt över 1500 kr*

Personuppgiftspolicy

Popolino AB (orgnr. 556683-4569), Södra Förstadsgatan 1, 211 43 Malmö, Sverige, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Popolino värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på nätbutiken i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund såsom leverans av varor och kommunicerande av orderstatus. De personuppgifter som Popolino behandlar är ditt namn, personnummer, e-postadress, köp-, betal- och köphistorik, leveransadress, IP-adress,webbläsare och telefonnummer.
Som privatperson kan ditt personnummer komma att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte, tex Klarna.
Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för nyhetsmail samt för marknadsföring och information, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst avbryta marknadsföring mot dig som kund på något av följande sätt:
1. Avregistrera dig från fortsatta utskick direkt i exempelvis ett nyhetsbrev
2. Kontakta oss via mail info@popolino.nu
Du har rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall.
Vi värnar om dina personuppgifter och kommer inte dela med dessa till en tredje part om det inte är nödvändigt enligt lag, eller behövs av våra leverantörer i samband med att du använder deras tjänster. När du väljer att lägga köp genom Klarna så delas dina uppgifter med dem
Om du samtyckt till ett köp och att bli kund hos Popolino sparas dina uppgifter tills vidare eller tills att du själv efterfrågar att uppgifterna tas bort. Dina uppgifter kan sparas i syfte att att kunna uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.
Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på nätbutiken. Den kan alltså inte skickas per e-post.
Popolino vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter, vänligen lämna Popolino korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@popolino.nu. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Popolino inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.
Popolino förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på www.popolino.nu.

ANTI-SPAM POLICY
Vi tar direkt avstånd från allt som har med spam, eller skräppost, att göra. Vi medverkar ej till att skicka SPAM, och skickar inte e-post från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet.
Som kund till oss kan du få e-post rörande din order, betalning eller annan kommunikation du initierat, samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.
Om du får våra nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Vill du inte längre ta emot några nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dig via en avregistreringslänk i det aktuella nyhetsbrevet, eller kontakta butiken om du behöver hjälp.